Menu
HomeKURIKULUMBidangTeknik Dan VokasionalEkonomi Asas

Panitia Ekonomi Asas

PELAN TAKTIKAL EKONOMI ASAS

BIL

PROGRAM / PROJEK

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH/ HARI

KOS/

SUMBER

OUT PUT

KPI

SASARAN

PELAN KONTINGENSI

1

Mesyuarat Panitia

Ketua Panitia

3 kali (Jan, Jun, Okt)

Tiada

Guru dapat maklumat tentang perancangan aktiviti/program panitia yang disusun pada tahun tersebut, keputusan peperiksaan dan mengambil langkah penambahbaikan

Peratus murid yang mendapat A – E meningkat

 

Lulus – 90%

%  A - 15%

%  B-E –

75 %

Buku panduan perancangan aktiviti/program

2

Teknik Menjawab mengikut format Peperiksaan  SPM

Guru Ekonomi Asas

 2 jam (Jun)

 

- RM 200

 

- UBK

Murid  tahu menjawab  mengikut skema

Peratus murid yang mendapat A – E meningkat

 

Lulus – 90%

%  A - 15%

%  B-E –

75 %

Pengedaran bahan cetak kepada murid

3

Kelas Tambahan Berjadual

Guru Ekonomi Asas

(Jan-Sept)

 

- RM 200  untuk bahan cetak

Murid dapat menguasai subjek  di Tingkatan 4 dan 5 dengan lebih baik

Bilangan murid mendapat gred A -E dalamSPM meningkat  

Lulus – 90%

%  A - 15%

%  B-E –

 75 %

Mengedarkan bahan cetak dan buku kerja sebagai bekalan latih tubi di rumah

4

Program Esei Bersama Guru

Guru Ekonomi Asas

Mac - Okt

 

Tiada

Murid lemah dapat  menguasai kemahiran menjawab soalan esei secara minimum

Bilangan murid lemah  dapat menjawab soalan esei dengan baik bertambah

%E –  40%

Guru subjek membimbing murid dalam kelas 

5

Program ko akademik

Bulan Teknik dan Vokasional

 

Guru Ekonomi Asas

April

RM150

Hasil pertandingan

Minat untuk menyertai pertandingan

 

Semua pelajar kelas Sastera Ikhtisas

Pertandingan dijalankan pada waktu petang

6

Program Pelajar Target

Guru Ekonomi Asas

Mei- Sept

Tiada

Murid target  subjek mampu menjawab dengan baik

Bil murid mendapat gred A bertambah

% A – 15 %

Mengedarkan soalan extra kepada murid yang dikenalpasti

7

Program Intensif SPM

(ICC)

Guru Ekonomi Asas

Sept-Okt

Tiada

Murid lebih bersedia untuk menghadapi peperiksaan

 

Peratus kelulusan  konsisten

Lulus – 90%

%  A - 15%

% t B-E –

75 %

Mengedarkan modul/soalan peperiksaan dari negeri lain.