Menu
HomeKURIKULUMBidangTeknik Dan VokasionalICT

Panitia ICT

PELAN TAKTIKAL ICT

PROGRAM

OBJEKTIF

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

KOS

TOV

ETR

INDIKATOR PENCAPAIAN

”Digital Class Corner”

(DC2)

Meningkatkan penggunaan ICT dalam P&P di dalam kelas.

PK Pentadbiran

Sepanjang Tahun

 

0

   30%

Peningkatan bilangan kelas yang mempunyai komputer.

Vle-Frog System

i.    Meningkatkan kemahiran guru dalam menghasilkan Sistem vle-frog mereka.

ii.   Meningkatkan kemahiran pelajar mengakses blog untuk mendapatkan bahan rujukan.

PK Pentadbiran

Sepanjang Tahun

 

2

     11

i.     Peningkatan bilangan guru yang menghasilkan blog.

ii.    Peningkatan bilangan pelajar yang mengakses blog.

Chromebook

Meningkatkan bilangan komputer untuk kegunaan  guru dan pelajar.

PK Pentadbiran

Sepanjang Tahun

 

0

5 buah komputer

Peningkatan bilangan komputer.