Menu
HomeKURIKULUMBidangTeknik Dan VokasionalKemahiran Hidup

Panitia Kemahiran Hidup

PELAN TAKTIKAL KEMAHIRAN HIDUP

BIL.

PROGRAM / PROJEK

TANGGUNG- JAWAB

TEMPOH / HARI

KOS / SUMBER

OUTPUT

KPI

SASARAN

PELAN KONTINGENSI

1

Langkah mudah menjawab soalan peperiksaan PMR

Ketua Panitia

2 hari

-

Pelajar dapat mengetahui teknik menjawab soalan PMR.

Bilangan pelajar mendapat gred A bertambah dalam peperiksaan

Pelajar Tingkatan 3

Memberi latihan soalan tambahan.

2

Kelas tambahan

Guru-guru Tingkatan 3

3 bulan

-

Pelajar bersedia dan yakin menghadapi peperiksaan PMR.

Peningkatan kuanti pelajar mendapat gred A bertambah.

Pelajar Tingkatan 3

Kelas tambhan ditambah menjelang peperiksaan.

3

Teknik menjawab soalan PMR.

Guru Tingkatan 3

1 hari

-

Menjawab soalan PMR dengan tepat

 

Peningkatan pemahaman menjawab soalan peperiksaan PMR.

Pelajar Tingkatan 3

Kelas dibimbing oleh guru-guru yang berpengalaman.

 

4

Pelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup

Guru-guru Kemahiran Hidup

Sepanjang Tahun

-

 

Pelajar dapat latihan kemahiran menjawab soalan dengan cara yang betul.

Peratus lulus ujian menunjukkan peningkatan

Pelajar Tingkatan 3

Murid diberi soalan-soalan tahun lepas.