Menu
HomeKURIKULUMBidangTeknik Dan VokasionalPerdagangan

Panitia Perdagangan

PELAN TAKTIKAL PERDAGANGAN

BIL

PROGRAM / PROJEK

TANGGUNG- JAWAB

TEMPOH / HARI

KOS / SUMBER

OUT PUT

KPI

SASARAN

PATEN KONTINGENSI

1

Mesyuarat Unit

Ketua Unit

3 kali (jan, Jun, Okt)

RM20.00

Gurudapat maklumat tentang perancangan aktiviti/ program panitia yang disusun pada tahun tersebut, keputusan peperiksaan dan mengambil langkah penambahbaikan.

Peratus pelajar yang  lulus   meningkat ke 65%.

 

Peratus lulus 65%

Pelajar dapat capai gred

A- 2 orang

Buku panduan perancangan aktiviti/program

2

Teknik Menjawab mengikut format Peperiksaan SPM

Guru Perdagangan

2 jam (Jun)

RM200

Pelajar tahu menjawab mengikut skema

Peratus pelajar

Yang lulus

Meningkat ke 65%

Peratus lulus 65%

Pelajar dapat capai gred

 A -2 orang

 

Pengedaran bahan cetak kepada pelajar.

3

Kelas Tambahan Berjadual

Guru Perdagangan

Feb-Julai

RM200

Untuk bahan cetak

Murid dapat menguasai subjek di Tingkatan 4  dengan lebih baik

 Peratus pelajar

Yang lulus

Meningkat ke 65%

Peratus lulus 65%

Pelajar dapat capai gred

 A -2 orang

 

Mengedarkan bahan cetak dan buku kerja sebagai bekalan latih tubi di rumah.

4

Bimbingan Intensif Pelajar Menulis Nota Secara Berkesan

Guru Perdagangan

Mac-Okt

RM50

Untuk bahan cetak

Murid dapat menguasai teknik penulisan nota secara berkesan

 Peratus pelajar

Yang lulus

Meningkat ke 65%

Peratus lulus 65%

Pelajar dapat capai gred

 A -2 orang

Mengedar bahan cetak dan nota contoh

5

Program Ko akademik Bulan Teknik dan Vokasional

Guru Perdagangan

April

RM150

Hasil Pertandingan

Bilangan pelajar menyertai pertandingan

Semua pelajar kelas 4P1, 4P2, 5P1 dan 5P2

Pertandingan dijalankan pada waktu petang

5

Program Intensif SPM (ICC)

Guru Perdagangan

Sept-Okt

Tiada

Pelajar lebih bersedia untuk peperiksaan

 

 

Mengedarkan kertas soalan dari negeri lain