Menu
HomeKURIKULUMBidangTeknik Dan VokasionalPrinsip Perakaunan

Panitia Prinsip Perakaunan

PELAN TAKTIKAL PRINSIP PERAKAUNAN

BIL

PROGRAM

/ PROJEK

TANGGUNG- JAWAB

TEMPOH / HARI

KOS / SUMBER

OUTPUT

KPI

SASARAN

PELAN KONTINGENSI

 

1

Ujian format dan rumus

(setiap bab/topik)

En. Mohd Pauzi

semasa dan selepas tamat setiap bab/topik

(10–15 minit )

Buku teks dan bahan  modul utama dari Panitia Prinsip Perakaunan

Pelajar tahu format dan rumus setiap bab/topik

Bilangan pelajar menjawab latihan dengan betul dan bersistematik meningkat

Pelajar Tingkatan 4SI dan 5SI

Pengedaran bahan format dan rumus dari dari buku kerja dan buku-buku rujukan lain berkaitan mata pelajaran ini

2

Kerja Kursus Kertas 3

En. Mohd Pauzi

Tingkatan 4

Dari bulan Ogos – Sept 2014. 

 

Tingkatan 5

Dari bulan April – Mei

2014

Soalan dari KPM melalui Laman web.

Contoh Kerja Kursus tahun-tahun lepas. Netbook Pelajar

Pelajar didedahkan oleh guru terlebih dahulu teknik penyediaan Kerja Kursus sebelum melaksanakannya berdasar soalan dari KPM

 

Semua pelajar faham dan boleh menyediakan kerja kursus dengan kemampuan sendiri dan menyiapkan tugasan dengan sempurna dan lengkap

Pelajar Tingkatan 4SI dan 5SI

Penyediaan Kerja Kursus secara berperingkat-peringkat sehinggalah siap keseluruhannya

3

Analisis Nota dan rumus bagi setiap topik

En. Mohd Pauzi

Bermula pada bulan Jan - Apr  2014

Buku teks dan bahan nota dan rumus dari Panitia Prinsip Perakaunan

Pelajar tahu cara mudah, cepat/pantas, tepat dan sistematik  dalam menjawab setiap soalan  dengan aplikasikan rumus/nota

Semua pelajar Prinsip Perakaunan

4SI dan 5SI dapat menyenaraikan rumus dengan mudah, cepat dan tepat

Semua

Pelajar Tingkatan 4SI dan 5SI

Bahan edaran dari guru Prinsip Perakaunan

4

Teknik menjawab soalan Piawaian LCCI dan LPM

 

 

En. Mohd Pauzi

Bermula

Jan – Apr

 

Soalan dari program LCCI di Mersing (2009) dan bahan tambahan dari Panitia Prinsip Perakaunan

Pelajar dapat menyediakan jawapan piawaian LCCI  dan LPM dengan betul, cepat dan bersistematik

Bilangan pelajar yang mendapat markah penuh   bagi soalan 2 dan 3 Kertas 2 Prinsip Perakaunan SPM meningkat .

Anggaran 80%

Pelajar Tingkatan 4SI dan 5SI

 

Pengedaran contoh-contoh soalan Piawaian LCCI dengan Jawapan. (membantu pelajar menganalisis setiap topik berkaitan)