Menu
HomeKURIKULUMBidangSains dan MatematikBiologi

Panitia Biologi

PELAN TAKTIKAL BIOLOGI

BIL

PROGRAM / PROJEK

TANGGUNG- JAWAB

TEMPOH /

HARI

KOS/

SUMBER

OUT PUT

KPI

SASARAN

PELAN KONTINGENSI

 

1

Menjawab mengikut format Peperiksaan  SPM.

Pn Hariyati Puteh

 

Pn Hanismah Rohani

2 jam(Mac)

 

 

2 jam (Mei)

- RM 400

 

- Unit Bimbingan dan Kaunseling

Murid  tahu menjawab  mengikut format

Peratus murid yang mendapat A dab B  meningkat

 

Peratus pelajar lulus

40%

 

 

 

 

100%

Pengedaran bahan cetak kepada murid

 

2

Kelas Tambahan Berkala

Pn Hariyati Puteh

 

Pn Hanismah Rohani

 4 kali sebulan (Feb-Sept)

 

 

 

 

 

    Tiada

Murid dapat membuat ulangkaji soalan-soalan format SPM lebih awal

Peratus murid yang mendapat A dab B  meningkat

 

Peratus pelajar lulus

40%

 

 

 

 

100%

Mengedarkan bahan cetak sebagai bekalan latih tubi di rumah

 

3

Latih tubi intensif

Pn Hariyati Puteh

 

Pn Hanismah Rohani

 

Semasa P & P  bulan September -November

 

 

  Tiada

Murid dapat menguasai teknik menjawab dengan lebih baik

Bilangan lulus Biologi SPM meningkat

100%

Mengedarkan bahan cetak sebagai bekalan latih tubi di rumah

4

 

Penggunaan modul

Pn Hariyati Puteh

 

Pn Hanismah Rohani

Dari

semasa ke semasa

 

- RM 600

 

- Sekolah (PCG)

Modul dihasilkan kepada kelas-kelas tertentu

 

Bilangan peratus mendapat A dan B meningkat

 

 

Menggunakan buku yang bersesuaian dengan tahap pelajar

5

Bimbingan mentor mentee

Pn Hariyati Puteh

 

Pn Hanismah Rohani

Mac- September

 

  Tiada

Murid lemah mendapat bimbingan khusus dari guru  dan Pembimbing Rakan Sebaya bagi tajuk sukar

Bilangan peratus mendapat A dan B meningkat

100%

Melantik Fasilitator di kalangan pelajar dan kelas tambahan khusus untuk membimbing pelajar lemah

 

6

Lawatan ke Pusat / Institusi / Kolej Perubatan / Bioteknologi

Pn Hariyati Puteh

 

Pn Hanismah Rohani

1-2 Hari

RM500

Unit Bimbingan & Kaunseling

Murid mendapat pengalaman dalam bidang kerjaya melalui kemahiran

Peluang kerjaya diperolehi

100%

Menonton dokumentari kerjaya dalam bidang sains