Menu
HomeKURIKULUMBidangSains dan MatematikSains

Panitia Sains

PELAN TAKTIKAL SAINS

BIL

PROGRAM / PROJEK

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH /

HARI

KOS /

SUMBER

OUT PUT

KPI

SASARAN

PELAN KONTINGENSI

 

1

Menjawab mengikut format Peperiksaan  SPM.

Pn. Hariyati Puteh

 

En. Azahar Yunus

 

Pn Norazura Abd Rashid

 

2 jam(Mac)

 

 

2 jam (Mei)

- RM 400

 

- Unit Bimbingan dan Kaunseling

Murid  tahu menjawab  mengikut format

C = 14%

L = 86%

Semua pelajar

Pengedaran bahan cetak kepada murid

 

2

Kelas Tambahan Berkala

Pn. Hariyati Puteh

 

En. Azahar Yunus

 

Pn Norazura Abd Rashid

 

 

 2 kali sebulan (Feb-Nov)

 

 

 

 

 

    Tiada

Murid dapat membuat ulangkaji soalan-soalan format SPM lebih awal

Peratus murid yang mendapat A dab B  meningkat

 

Peratus pelajar lulus 100%

Semua pelajar

Mengedarkan bahan cetak sebagai bekalan latih tubi di rumah

 

3

Latih tubi intensif

Pn. Hariyati Puteh

 

En. Azahar Yunus

 

Pn Norazura Abd Rashid

 

Semasa P & P  bulan September -November

 

 

  Tiada

Murid dapat menguasai teknik menjawab dengan lebih baik

 

Bilangan lulus Sains SPM bertambah

100%

Mengedarkan bahan cetak sebagai bekalan latih tubi di rumah

4

 

Penggunaan modul

Pn. Hariyati Puteh

 

En. Azahar Yunus

 

Pn Hjh Norsipah Hussin

 

Pn Norazura Abd Rashid

 

 

Semasa P&P

 

- RM 600

 

- Sekolah (PCG)

 

Modul dihasilkan kepada kelas-kelas tertentu

 

Bilangan peratus kegagalan dalam SPM berkurang

 

 

Menggunakan buku yang bersesuaian dengan tahap pelajar

5

Bimbingan mentor mentee

Semua guru Sains

Mac- September

 

  Tiada

Murid lemah mendapat bimbingan khusus dari guru Sains dan Pembimbing Rakan Sebaya bagi tajuk sukar

Bilangan peratus kegagalan dalam SPM berkurang

100%

Melantik Fasilitator di kalangan pelajar dan kelas tambahan khusus untuk membimbing pelajar lemah

 

6

Lawatan ke Pusat / Institusi / Kolej Kemahiran

Semua guru Sains

1-2 Hari

RM500

Unit Bimbingan & Kaunseling

Murid mendapat pengalaman dalam bidang kerjaya melalui kemahiran

Peluang kerjaya diperolehi

100%

Menonton dokumentari kerjaya dalam bidang sains