Menu
HomeKURIKULUMBidangBahasaBahasa Tamil

Panitia Bahasa Tamil

PELAN TAKTIKAL BAHASA TAMIL

BIL

PROJEK / PROGRAM

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH / HARI

KOS / SUMBER

OUTPUT

KPI

SASARAN

 

PELAN KONTIGENSI

1

Program ko-akademik:

Bulan  Bahasa

GKMP bahasa, Ketua panitia, guru Bahasa Tamil

.

 

 

Tarikh : Mac

 

Tempat : Sekolah

 

Sasaran :

Pelajar yang berminat

 

RM 210

Hasil

pertandingan.

 

Minat belajar meningkat di kalangan pelajar

Semua pelajar kelas Bahasa Tamil

Pertandingan

dijalankan pada waktu petang

2

Tuju cemerlang SPM:

Kelas tambahan

 

Ketua panitia,

Guru Bahasa Tamil

 

Mac-Sept

 

 

 

Tiada

Pelajar menyiapkan semua latihan dan meningkatkan kemahiran menjawab soalan peperiksaan

 

100% pelajar lulus peperiksaan  percubaan SPM

 

Calon peperiksaan  SPM

 

100% pelajar lulus

Kelas tuisyen pada cuti sekolah

3

Teknik menjawab mengikut  format peperiksaan

 

Ketua panitia, guru Bahasa Tamil

Tarikh : Ogos

 

Tempat :

Dewan sekolah

 

Sasaran :

Calon peperiksaan SPM

 

RM 120

Keputusan peperiksaan percubaan / peperiksaan SPM meningkat

 

100% pelajar lulus SPM

 

20% pelajar dapat A dalam SPM

Pencapaian pelajar dalam peperiksaan awam kekal 100%

Ceramah oleh guru pemeriksa kertas SPM

4

Program intensif SPM

Guru Bahasa Tamil 

             

Tarikh : Okt 

Tempat :

Sekolah

 

Sasaran :

Calon peperiksaan SPM

 

RM 50

Pencapaian peperiksaan awam

SPM:

A:20%

B:20%

C:30%

D:20%

E:10%

 

Calon peperiksaan SPM

ICC