Menu
HomeKURIKULUMBidangKemanusiaanGeografi

Panitia Geografi

PELAN TAKTIKAL GEOGRAFI

BIL

PROGRAM / PROJEK

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH / HARI

KOS / SUMBER

OUTPUT

KPI

SASARAN

PELAN KONTINGENSI

 

1

 

Modul Cemerlang PBS

 

 

Pn. Nik Asyikin bt.

Nik Yusoff

 

Peringkat

 1

 (Jan – Okt)

 

Tiada

 

 

 

 

Murid dapat menguasai pelajaran dengan mudah

 

 

Bilangan pelajar

mencapai band tinggi (4, 5 atau 6) akan meningkat

 

Band 6 : 15%

Band 5 : 20 %

Band 4 : 35 %

 

Pengedaran lembaran kerja

 

2

 

Kursus Dalaman PBS

 

Pn. Nik Asyikin bt.

Nik Yusoff

 

Peringkat

 2

 (April – Jun)

 

Tiada

 

Guru- guru Geografi menguasai kemahiran mengendalikan PBS

 

 

Bilangan guru Geografi yang mahir mengendalikan PBS meningkat

 

100 %

 

Pengedaran bahan bercetak dan CD

 

 

3

 

Tips Bijak Geografi Di Hujung Jari

 

 

 

Pn. Norlida bt. Nordin

 

Peringkat

 3

(Julai – Sept)

 

Tiada

 

Pelajar dapat menghafal konsep-konsep penting dan tajuk-tajuk popular

 

 

Bilangan pelajar mencapai band tinggi ( 4, 5 atau 6) akan meningkat

 

Band 6 : 15%

Band 5 : 20 %

Band 4 : 35 %

 

 

Kuiz

Poster

 

 

 

 

4

Pemurnian Modul dan Item PBS

 

Pn. Noraini bt. Jani

Peringkat

4

 (Okt-Dis)

Tiada

Bahan untuk PDP PBS dapat ditingkatkan mutunya

PDP PBS menjadi teratur dan menarik

100 %

Rujukan bank soalan