Menu
HomeKURIKULUMBidangKemanusiaanPendidikan Islam

Panitia Pendidikan Islam

PELAN TAKTIKAN PENDIDIKAN ISLAM

BIL

PROGRAM / PROJEK

TANGGUNG- JAWAB

TEMPOH/ HARI

KOS/ SUMBER

OUTPUT / HASIL

KPI

SASARAN

PELAN

KONTINGENSI

1

Program Kecemerlangan PMR dan SPM (Ceramah/ Bengkel Teknik Menjawab PMR dan SPM).

Guru GPI Menengah Rendah dan GPI Menengah Atas

PMR – 2 jam

(Jun 2014)

 

SPM – 2 jam

(Jun 2014)

- PCG : RM   1000.00

 

- Unit Bimbingan dan Kaunseling / PIBG:

RM 300.00

 

Peningkatan prestasi pencapaian mata pelajaran PI.

 

 

-Peratus pelajar lulus PMR dan SPM meningkat.

 

 

-   PMR : 100%

 

- SPM : 95%

 

 

-   Pelaksanaan Bengkel Teknik Menjawab PI yang berkesan.

 

-   Pengedaran fail yang mengandungi bahan cetak kepada murid.

2

Kelas Tambahan Berkala/ Latih Tubi Dan Terancang.

Guru GPI Tingkatan 3 dan Guru GPI Tingkatan 5

1.  PMR : 4 kali sebulan (Feb-Sept)

2.  SPM : 4 kali sebulan (Feb- Okt)

 

 

- PCG :

RM 500  untuk pembelian Buku Rujukan dan bahan cetak.

 

- Riso

 

 

Murid dapat memahami  dan menguasai subjek dengan lebih baik.

GPMP menuju ke arah yang lebih baik.

Bilangan murid mendapat gred A dan B dalam PMR dan SPM meningkat.

-   60% murid mendapat gred A dan B dalam PMR

 

-   50% murid mendapat gred A dan B dalam SPM.

-   Merancang dan membuat jadual Kelas Tambahan untuk GPI dan murid.

 

-   Mengedarkan bahan cetak sebagai bekalan latih tubi di rumah.

 

3

Program ”Sure Sukses” Pelajar Potensi (Penyediaan Modul atau bekalan nota rumi bagi murid yang lemah).

Guru GPI Tingkatan 3 dan Guru GPI Tingkatan 5

 

Mac-Sept

-Riso

Murid dapat memahami pelajaran

Bilangan lulus PMR dan SPM bertambah.

-   PMR : 97%

 

-  SPM : 90%

 

 

Menyediakan Modul Peta Minda  sebagai  nota ringkas dan teknik nimonik dan akronim.

 

4

Program Penghayatan Hari Kebesaran Islam dan Program Pemantapan Islam.

Ketua Panitia dan Guru GPI

Bulan Penghayatan Islam ( Feb –Sept. 2014 )

 

Program Pemantapan Islam

 

 

 

- Riso

 

- Tabung Pendidikan Islam :  

RM 7000.00

 

Pelajar Islam lebih menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan.

Pelajar mengambil bahagian dalam pertandingan.

 

Bakat-bakat pelajar dapat diasah dan diketengahkan.

Murid terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam program kerohaniaan yang dijalankan oleh  Panitia Pendidikan Islam.

70% menghayati Al-Quran dan Sunnah.

 

 

 

Mengurangkan masalah disiplin relajar.

-Program Sambutan Hari Kebesaran Islam,

-  Bacaan Yasin dan Tazkirah Mingguan  Pagi Jumaat,

-  Program Pemantapan Akhlak,

-  Pengurusan Jenazah Murid bagi Murid Tingkatan 3,

-  Ibadat Haji Umrah bagi murid Tingkatan 4 dan 5 dan lain-lain.

 

5

Bengkel Kemahiran IT GPI , Mencipta Laman Blog dan Budaya Kerja Cemerlang.

Ketua Panitia

Kelab Staf Guru PI

Feb - Jun

 

- Fotostat

 

 

 

   GPI dapat mempertingkatkan Pengajaran dan Pembelajaran menggunakan kemahiran IT dan berkarisma serta menjadi model kepada murid.

   GPI menguasai ilmu terkini berkaitan profesion dan subjek yang diajar serta semakin mahir.

 

GPMP bagi PI menuju ke arah yang lebih baik.

 

Peratus kualiti dan kuantiti pencapaian peperiksaan SPM dan PMR meningkat.

75% GPI mahir IT dan Berbudaya Kerja Cemerlang.

-Pelaksanaan Bengkel IT dengan kerjasama  Guru IT dan GPI yang mahir dalam IT.

 

-Latihan Dalaman dari guru yang menghadiri Kursus  ICT dan Profesionalisma.