Menu
HomeKURIKULUMBidangKemanusiaanPendidikan Moral

Panitia Pendidikan Moral

PELAN TAKTIKAL PENDIDIKAN MORAL

BIL

PROGRAM

TANGGUNG- JAWAB

TEMPOH/ HARI

KOS/ SUMBER

OUT PUT/  HASIL

KPI

SASARAN

PELAN KONTINGENSI

1

Tuju Cemerlang  SPM (Ceramah/ Bengkel Teknik Menjawab SPM).

Guru GPM  Menengah Atas

 

 

SPM – 2 jam

(Jun 2014)

- PCG : RM 800.00

 

- Unit Bimbingan dan Kaunseling / PIBG:

RM 200.00

Peningkatan prestasi pencapaian mata pelajaran PM.

 

 

-Peratus pelajar lulus  SPM meningkat.

-GPMP RKAA menuju ke arah yang lebih baik.

 

- SPM : 90%

 

- Semua murid SPM 2014

(24 orang)

-   Pelaksanaan Bengkel Teknik Menjawab PM yang berkesan.

 

-   Pengedaran nota yang mengandungi bahan cetak kepada murid.

2

Kelas Tambahan Berkala/ Latih Tubi Dan Terancang.

Guru GPM Tingkatan 5

1.  SPM : 3 kali sebulan (Feb-Sept 2014)

 

 

- PCG :

RM 200  untuk pembelian Buku Rujukan dan bahan cetak.

 

- Riso

 

 

Murid dapat memahami  dan menguasai subjek P.M dengan lebih baik.

GPMP menuju ke arah yang lebih baik.

Bilangan murid mendapat gred A dan B dalam  SPM meningkat.

-   30% murid mendapat gred A dan 40% B dalam SPM.

-   Merancang dan membuat jadual Kelas Tambahan untuk GPM dan murid.

 

-   Mengedarkan bahan cetak sebagai bekalan latih tubi di rumah

3

Program ”Sure Sukses” Pelajar Galus (Penyediaan Modul atau bekalan nota bagi murid yang lemah ).

Guru P.Moral Tingkatan 5

 

Mac-Okt

2014

- RM 50 untuk photostat

Murid dapat memahami sekurang-kurangnya  6 nilai-nilai

Bilangan lulus  SPM bertambah.

 

-  SPM : 90%

 

 

Menyediakan nota ringkas.

 

4

Program Penghayatan Nilai-nilai murni/moral.

Ketua Panitia dan Guru GPM

Bulan Penghayatan moral dan nilai-nilai murni (Mac 2014)

 

 

 

 

 

 

 

- Riso

 

 

Pelajar –pelajar bukan Islam lebih menghayati dan mengamalkan nilai-nilai moral.

.

 

 

Murid terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam program moral  yang dijalankan oleh Panitia Pend.Moral

.

 

Mengurangkan masalah disiplin relajar.

-  Program Sambutan Hari Kemerdekaan.

 

5

Bengkel Menyediakan Folio P.Moral

Ketua Panitia

Guru P.Moral

Jan- April

 

 

Persendirian

 

 

GPMP bagi P.Moral menuju ke arah yang lebih baik.

 

Peratus kualiti dan kuantiti pencapaian peperiksaan SPM meningkat.

 

Semua murid SPM ke arah kecemerlang.

-Pelaksanaan Bengkel  dengan kerjasama semua murid.

 

-Latihan Dalaman dari guru yang menghadiri Kursus  Moral