Menu
HomeKURIKULUMBidangKemanusiaanPendidikan Seni Visual

Panitia Pendidikan Seni Visual

PELAN TAKTIKAL PENDIDIKAN SENI VISUAL

 BIL

PROGRAM / PROJEK

 TANGGUNGJAWAB

TEMPOH /  HARI

KOS / SUMBER

OUT PUT

KPI

SASARAN

PELAN KONTINGENSI

1.

Menjawab mengikut format peperiksaan SPM Dan STPM

Guru Pendidikan Seni Visual

 

Pn.Nadia Hanim Binti Rahim

Pn. Adibah Huzaimah Binti Abdullah

En. Zaidi B. Osman

SPM – 4 Jam (Jun) kertas 1 dan kertas 2

RM 400

 

Murid tahu menjawab mengikut fomat

-% pelajar lulus.

-% murid yang mendapat A

-Gred Purata Meningkat

100  %

 

70   %

 

 

 

1.15 %

Pengedaran bahan2 bercetak kepada murid.

2.

Mesyuarat Panitia

Ahli Panitia (KP)

Guru Pendidikan Seni Visual

 

Pn.Nadia Hanim Binti Rahim

Pn. Adibah Huzaimah Binti Abdullah

En. Zaidi B. Osman

Ahli2 Panitia PSV

4 kali setahun

RM 50

Membincangkan perkembangan panitia daripada semasa ke semasa.

Prestasi pelajar meningkat daripada semasa ke semasa.

100 %

Mengedarkan bahan cetak sebagai bekalan latih tubi di rumah

3.

Penggunaan modul pemahaman teori seni bagi tingkatan 5 dan 6

Guru Pendiidkan Seni Visual

 

Pn.Nadia Hanim Binti Rahim

Pn. Adibah Huzaimah Binti Abdullah

En. Zaidi B. Osman

2 waktu seminggu dalam 2 waktu tambahan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran

RM 400

 

Murid lemah  untuk kertas teori mendapat bimbingan khusus dari guru pendidikan seni visual

Peratusan murid yang lemah dalam teori dan kemahiran melukis berkurangan

Kelas tambahan pada hujung minggu untuk meningkatkan kemahiran melukis dan penguasaan teori seni visual.

Mengedarkan bahan cetak sebagai bekalan latih tubi di rumah

4.

Kelas bimbingan kemahiran melukis

Guru Pendidikan Seni Visual

 

Pn.Nadia Hanim Binti Rahim

Pn. Adibah Huzaimah Binti Abdullah

En. Zaidi B. Osman

1 kali seminggu pada hari sabtu atau ahad

RM 200

Murid lemah dalam kemahiran melukis mendapat latihan yang berterusan daripada guru Pendidikan Seni Visual

Bilangan murid menguasai kemahiran melukis meningkat

Membuat satu program mentor dan menti iaitu membimbing rakan yang lemah.

Mengedarkan bahan cetak sebagai bekalan latih tubi di rumah

5.

Kelas Tambahan Berkala

Guru Pendidikan Seni Visual

 

Pn.Nadia Hanim Binti Rahim

Pn. Adibah Huzaimah Binti Abdullah

En. Zaidi B. Osman

(mengikut jadual yang ditetapkan sekolah)

 

RM 200 untuk bahan cetak

Murid dapat memahami dan menguasai subjek pendidikan seni dengan lebih baik

Bilangan murid mendapat gred A dan B dalam SPM dan STPM meningkat

100 %

Mengedarkan bahan cetak sebagai bekalan latih tubi di rumah