Menu
HomeKURIKULUMBidangKemanusiaanPJK

Panitia Pendidikan Jasmani Kesihatan

PELAN TAKTIKAL PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN

BIL

PROGRAM / PROJEK

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH / HARI

KOS / SUMBER

OUTPUT

KPI

SASARAN

PELAN KONTINGENSI

 

1

 

Memperbanyakkan Latih Tubi Soalan-Soalan Latihan /

Peperiksaan

 

 

Guru-guru PJK

 

Helaian kerja setiap  dua minggu

 

 

 

 

-

 

Pencapaian

Pelajar Dalam Peperiksaan Pertengahan Tahun Dan Ahkir Tahun Meningkat

 

 

-Bilangan pelajar mendapat Gred A dalam peperiksaan pertengahan tahun dan akhir tahun meningkat

-Gred Purata meningkat

 

95%

 

 

Bilangan A : 480

Bilangan B : 420

 

Pengedaran lembaran kerja

 

2

 

Teknik Menjawab Soalan PJK

 

Guru-guru PJK

 

Sepanjang tahun

 

 

 

-

 

Pelajar menguasai kemahiran menjawab soalan PJK

 

 

-Bilangan pelajar mendapat Gred A dalam peperiksaan pertengahan tahun dan akhir tahun meningkat

-Gred Purata meningkat

 

95%

 

 

Bilangan A : 480

Bilangan B : 420

 

Kuiz

 

 

3

 

Pelbagaikan

kaedah

pengajaran & pembelajaran

PJK

 

 

 

Guru-guru PJK

 

Sepanjang tahun

 

 

 

-

 

Pelajar dapat menjalani latihan kemahiran dan kelas PJK dengan teknik yang betul dan selamat serta lebih berkeyakinan diri

 

 

-Peratus lulus ujian

 kemahiran sukan

 dan permainan

 meningkat

-Peratus pelajar

 mendapat gred A 

 & B dalam Ujian

 SEGAK meningkat

 

-Peratus

 gagal ujian

 kemahiran

 sukan dan

 permainan

 menurun

-Peratus

 Gred Ujian

 SEGAK

 meningkat

 

 

 

Tayangan video tentang kemahiran sukan dan permainan

 

 

 

 

 

4

 

Mesyuarat Panitia

 

GKMP

Ketua Panitia

Guru-guru PJK

 

4 kali dalam

setahun

 

 

 

 

-

 

-Pencapaian

 Pelajar Dalam  

 Peperiksaan

 Pertengahan

 Tahun Dan

 Ahkir Tahun

 Meningkat

-Pencapaian

 Pelajar Dalam

 Ujian SEGAK

 meningkat

 

 

-Bilangan pelajar mendapat Gred A dalam peperiksaan pertengahan tahun dan akhir tahun meningkat

-Gred Purata meningkat

-Bilangan pelajar mendapat Gred A  & B dalam Ujian SEGAK meningkat

 

 

 

95%

 

Bilangan A : 480

Bilangan B : 420

 

Bilangan A : 385

Bilangan B : 338

 

-Pengedaran minit

 mesyuarat

-Laporan pencapaian

 pelajar dalam

 peperiksaan

 pertengahan dan akhir

 tahun

-Laporan pencapaian

 Pelajar dalam Ujian

 SEGAK

 

5

 

Latihan dalam perkhidmatan

 

GKMP

Ketua Panitia

Guru-guru PJK

Guru PJK yang menghadiri kursus

 

Sepanjang tahun

 

 

 

-

 

-Guru PJK

 mendapat

 maklumat &

 kaedah terkini

 P & P dalam

 subjek PJK

 

-Bilangan pelajar mendapat Gred A dalam peperiksaan pertengahan tahun dan akhir tahun meningkat

-Gred Purata meningkat

-Peratus lulus

 ujian

 kemahiran sukan

 dan permainan

 meningkat

 

 

95%

 

 

Bilangan A : 480

Bilangan B : 420

 

-Peratus

 gagal ujian

 kemahiran

 sukan dan

 permainan

 menurun

`

 

-Modul-modul / bahan-

 bahan kursus

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Program guru cemerlang

 

GKMP

Ketua Panitia

Guru-guru PJK

Guru Cemerlang

 

 

Sepanjang tahun

 

 

 

-

 

-Guru PJK

 yang

 berkemahairan

 dalam P & P

 kelas PJK

 

-Bilangan guru

 yang berminat

 mengajar subjek

 PJK meningkat

 

6 orang

 

 

 

-

 

7

 

Program Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( SPPBS )

 

GKMP

Ketua Panitia

Guru-guru PJK Ting. 1, 2 & 3

 

 

Sepanjang tahun

 

 

 

-

 

Pencapaian

Pelajar Dalam PBS Meningkat

 

 

-Bilangan pelajar mendapat Band 4 meningkat.

 

86%

 

 

 

 

- Pengedaran lembaran

  kerja

- Kuiz

- Temu bual