Menu
HomeKURIKULUMBidangKemanusiaanPSK

Panitia PSK

PELAN TAKTIKAL PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

BIL

PROGRAM / PROJEK

TANGGUNG-

JAWAB

TEMPOH / HARI

KOS / SUMBER

OUTPUT

KPI

SASARAN

PELAN KONTINGENSI

1.

Ceramah tentang pelaksanaan

projek khidmat masyarakat bagi guru-guru matapelajaran sivik

Ketua Panitia

 

Feb

 

 

 

RM 80.00

Semua guru dapat menjalankan aktiviti khidmat masyarakat secara sepenuhnya

 

Cara pelaksanaan khidmat masyarakat

 

Semua guru mata pelajaran sivik

Dijalankan pada petang

 

 

 

2.

Penyediaan kertas kerja

Guru Matapelajaran

Feb-Oct

 

RM 100

Pelajar dapat  pengetahuan untuk menyediakan kertas kerja yang lengkap

 Cara penyediaan kertas kerja

 

 

Pelajar Tingkatan 1-5

 Kertas kerja

3.

Gotong royong  peningkatan keceriaan sekolah

Guru Matapelajaran

April

RM 1200

Pelajar dapat memberi khidmat serta menghayati nilai sivik

100% Pelajar dapat melibatkan diri dalam gotong royong dan melahirkan nilai sivik

 Semua Pelajar tingkatan 2

Aktiviti gotong royong

4.

Kuiz satu Malaysia -

Ting 1-5

Program

 

 

Ketua panitia

Ogos

RM 200

Melahirkan pelajar yang menghayati konsep 1 Malaysia

Melahirkan warga yang menghayati konsep 1 Malaysia

Pelajar Tingkatan 1 hingga 5

Kuiz

5.

Ceria Kemerdekaan

Ketua Panitia

Ogos- Sept

RM 200

Melahirkan pelajar yang menghayati kemerdekaan

Penghayatan terhadap Kemerdekaan meningkat

Tingkatan 1-5

Pertandingan keceriaan kelas

 

6.

 

Program Khidmat Masyarakat

 

Guru mata pelajaran

 

Sepanjang tahun

 

Mengikut keperluan

 

Dapat  melahirkan pelajar yang memberi sumbangan kepada  masyarakat

 

Peningkatan tanggungjawab pelajar terhadap masyarakat sekelilingnya meningkat                          

 

Pelajar tingkatan  1-5

 

Aktiviti yang dicadangkan mengikut tema