Menu
HomeKURIKULUMBidangKemanusiaanSejarah

Panitia Sejarah

PELAN TAKTIKAL SEJARAH

BIL

PROGRAM

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH / HARI

KOS / SUMBER

OUTPUT

KPI

SASARAN

PELAN KONTINGENSI

1

Sentuhan Emas

Panitia Sejarah

Peringkat 1-3

 (Januari - Oktober)

 

Tiada

Murid dapat menguasai pelajaran dengan mudah

 

Bilangan pelajar lulus dalam  peperiksaan meningkat

100%

Permainan ilmu

2

Ceramah Teknik Menjawab PMR dan SPM

Panitia Sejarah

Peringkat 2

(April-Jun)

2 kali

-cuti pertengahan penggal 1

-cuti  pertengahan tahun

RM 600

 

Unit Bimbingan dan Kaunseling

Pelajar menguasai kemahiran menjawab soalan PMR dan SPM

Bilangan pelajar mendapat Gred A dalam PMR dan SPM meningkat

50%

Latih tubi berfokus

3

Tips Bijak Sejarah

Panitia Sejarah

Peringkat 3

 (Julai - September)

Tiada

Pelajar dapat menghafal konsep-konsep penting dan tajuk-tajuk popular

 

Bilangan pelajar mendapat Gred A dalam PMR dan SPM meningkat

50%

Ujian pra dan pasca

4

Pemurnian Modul dan Item PBS

Panitia Sejarah

Peringkat 4

 (Oktober - Disember)

RM 100

Bahan untuk P&P dapat ditingkatkan mutunya

Proses P&P menjadi teratur dan menarik

 

100%

Rujukan bank soalan