Menu
HomeKURIKULUMMajlis Kurikulum Sekolah

Majlis Kurikulum Sekolah

VISI

Mencapai Kecemerlangan Dalam Keputusan Peperiksaan Awam  Dengan Peningkatan 5% Setiap Tahun Dari Segi Kualiti dan Kuantiti.

 

MISI

  •       Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan.

  •       Mempertingkatkan kemahiran 3M  bagi murid-murid pendidikan khas, 

       peralihan dan kelas pemulihan.

  •       Memastikan kurikulum dilaksanakan secara berkesan.

  •       Memartabatkan Bahasa Melayu dan memperkukuhkan Bahasa Inggeris

       (MBMMBI).

 

JAWATANKUASA MAJLIS KURIKULUM SEKOLAH

 

STRATEGI

1.     Memberi penekanan terhadap program-program peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran (PdP) dengan mempertingkatkan  :-

                1.1          Pemantauan latihan murid

                1.2          Penyeliaan pengajaran dan pembelajaran

                1.3          Kualiti program motivasi dan kecemerlangan murid

                1.4          Kemudahan pusat sumber pendidikan sekolah

                1.5          Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan pembelajaran

                1.6          Program ulangkaji intensif jadual Anjal

                1.7          Kelas Tambahan

                1.8          Program Nilam

                1.9          Program motivasi murid

 

2.             Meningkatkan profesionalisme guru melalui kursus, teknikal dan mesyuarat.

3.             Penekanan terhadap program peningkatan disiplin dan aktiviti kurikulum

                dalam meningkatkan imej sekolah.

4.             Menyertai semua pertandingan koakademik yang dianjurkan oleh

                Kementerian dan Jabatan serta mencapai kejayaan.

5.             Menghasilkan satu kajian tindakan bagi setiap panitia.

6.             Mengamalkan konsep pengkongsian pintar dengan sekolah lain.